alelis


alelis
alelis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Struktūrinė to paties geno atmaina, nulemianti skirtingą to paties požymio išraišką. atitikmenys: angl. allele; allelic gene; allelomorph rus. аллеломорф; аллель; аллельный ген ryšiai: sinonimas – alelomorfas sinonimas – alelinis genas

Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. . 2010.

Look at other dictionaries:

  • alelis — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Geno struktūrinė atmaina, lemianti skirtingas to paties požymio išraiškas. Kai abu diploido aleliai vienodi, organizmas vadinamas homozigotiniu, kai skirtingi – heterozigotiniu. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vyraujantysis alelis — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Tas iš poros heterozigotinio individo alelių, dėl kurio veikimo nulemiamas požymis. atitikmenys: angl. dominant allele rus. доминантный аллель ryšiai: sinonimas – dominuojantysis alelis …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • dominuojantysis alelis — statusas T sritis augalininkystė ryšiai: žiūrėk – vyraujantysis alelis …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • normalusis alelis — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Alelis, nulemiantis įprastą rūšies individų gyvybingumą. atitikmenys: angl. normal allele rus. нормальный аллель …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • stelbiamasis alelis — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Tas iš poros heterozigotinio individo alelių, kurio veikimą nustelbia vyraujantysis genas. atitikmenys: angl. recessive allele rus. рецессивный аллель ryšiai: sinonimas – recesyvusis alelis …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • recesyvusis alelis — statusas T sritis augalininkystė ryšiai: žiūrėk – stelbiamasis alelis …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • Allele — alelis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Geno struktūrinė atmaina, lemianti skirtingas to paties požymio išraiškas. Kai abu diploido aleliai vienodi, organizmas vadinamas homozigotiniu, kai skirtingi – heterozigotiniu.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • allele — alelis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Geno struktūrinė atmaina, lemianti skirtingas to paties požymio išraiškas. Kai abu diploido aleliai vienodi, organizmas vadinamas homozigotiniu, kai skirtingi – heterozigotiniu.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aллель — alelis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Geno struktūrinė atmaina, lemianti skirtingas to paties požymio išraiškas. Kai abu diploido aleliai vienodi, organizmas vadinamas homozigotiniu, kai skirtingi – heterozigotiniu.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • allele — alelis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Struktūrinė to paties geno atmaina, nulemianti skirtingą to paties požymio išraišką. atitikmenys: angl. allele; allelic gene; allelomorph rus. аллеломорф; аллель; аллельный ген ryšiai: sinonimas… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas